Николайчук Ярослав Миколайович


завідувач кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем, доктор технічних наук, професор. академік Української академії наук, академік Міжнародної академії інформатики, член президії асоціації “Вчені Прикарпаття”, асоційований член Американського інституту ІЕЕЕ, член національної спілки журналістів України, член наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка

Професор Я.М Николайчук – відомий в Україні та світі вчений в галузі інформатики та комп’ютерних технологій. Зробив значний внесок у розробки теорії джерел інформації, теорії та побудови високопродуктивних мультибазисних процесорів на основі теоретико-числових перетворень Крестенсона та Галуа, теорії методології та техніки побудови низових рівнів комп’ютерних мереж та розподілених комп’ютерних систем реального часу.
Створив наукову школу, підготував 29 кандидатів наук та 3 доктора наук. Є автором більш ніж 450 наукових праць та 60 патентів і авторських свідоцтв.

Напрямки фундаментальних досліджень:
— Tеорія джерел інформації.
— Теорія кореляційного та спектрального аналізу у різних теоретико-числових базисах.
— Теорія ентропійних моделей джерел інформації.
— Теорія та методи опрацювання інформаційних потоків на основі рандомізації .
— Теорія та методологія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на основі матричних моделей руху даних.
— Теорія ентропійного опрацювання сигналів.
— Теорія та методи передавання повідомлень з інтенсивним рівнем завад на основі ШПС та сигнальних коректуючи кодів.
— Теорія та методи розпізнавання інформаційних станів складних промислових об’єктів та побудови образно-кластерних моделей.
— Теорія, методи та засоби розпізнавання збурень у високовольтних ЛЕП.
— Фундаментальні дослідження по розробці інформаційної теорії нуклеотидних послідовностей молекули ДНК.