Сегін Андрій Ігорович

Вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Посада: доцен кафедри СКС

E-mail:  andriy.segin@gmail.com

Освіта

• В 1997 закінчив Івано-Франківський Державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю автоматизоване управління в технічних і організаційних системах.

• В 2000 році закінчив аспірантуру (очна форма навчання) при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

• В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Моделі джерел інформації та методи їх побудови в системах реального часу” за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

• В 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем.