Захист випускних кваліфікаційних робіт

20 грудня 2019 року відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності «Автоматизація та компю’терно-інтегровані технології» .


Членами екзаменаційних комісій оцінено на «добре» та «відмінно» більш ніж 90% випускних кваліфікаційних робіт, відмічено актуальність та інноваційну спрямованість їх змісту, наукову новизну й практичне значення отриманих результатів, високий рівень здобутих студентами компетентностей протягом навчання в університеті.